Fundació Tripartita:

Què és i com funciona el crèdit per a la Formació Bonificada?

Consultoria de Formació per Empresa CFEG, com a entitat acreditada per la Fundació Tripartita pot gestionar i impartir accions formatives mitjançant el sistema de bonificació que ofereix aquesta fundació, com de fet ho porta fent ja des de fa més de quinze anys.

Volem aclarir els dubtes que innombrables empreses tenen sobre aquest sistema, ja que moltes vegades es veu aquesta oportunitat com a “estranya” i complexa i es deixen d’aprofitar recursos que en realitat els hi corresponen.

Per això, què millor que respondre a una sèrie de qüestions:

Què és la Fundació Tripartita?

La Fundació Tripartida és un ens compost pel Servei d’Ocupació Estatal, la patronal i els sindicats.

Quina funció té?

Entre altres funcions, facilitar i incentivar la formació professional entre treballadors i empreses.

¿Les accions formatives o cursos són gratuïts?

La resposta és senzilla: NO. Els cursos que realitzen els treballadors els ha de finançar totalment o parcialment L’EMPRESA. Ja ho ha fet l’any anterior mitjançant les cotitzacions en formació que es realitzen a la Seguretat Social per cada un dels treballadors que te en plantilla més aportacions del SEPE i del Fons Social Europeu.

D’aquesta quantitat s’extreu el crèdit amb què compta l’empresa cada any per a formació.

Amb quant crèdit compte la meva empresa?

Tota empresa que té almenys un treballador en règim general compte com a mínim amb 420 euros per a formació. A partir d’aquest mínim es calcula el crèdit depenent de la plantilla de l’any anterior i la seva cotització.

Qui pot dir-me el crèdit de què disposo?

Consultoria de Formació per Empresa CFEG, com a entitat acreditada pot fer-ho, mitjançant la signatura del Full d’adhesió per part de l’empresa interessada.

Aquest document em compromet a alguna cosa?

No, el document no compromet a absolutament res. De fet, pot consultar el crèdit amb  Consultoria de Formació per Empresa CFEG i realitzar la formació amb una altra empresa (signant un nou document d’adhesió o gestionant la bonificació ella mateixa).

Però, l’empresa ha de pagar alguna cosa?

Si el cost de la formació supera el crèdit disponible ha d’abonar la diferència. Si el cost és igual o inferior, no ha d’abonar res.

Com em bonifica la quantitat que disposo si realitzo un curs?

Aquesta quantitat es descompta de les assegurances socials que paga l’empresa al mes següent de finalitzar el curs.

Què passa si no faig servir el crèdit?

Si no es disposa del crèdit, es perd. No s’acumula a l’any següent.

He de perdre el temps en formació?

La resposta en aquest cas també és senzilla. No, no s’ha de perdre el temps en formació (sobretot en temps de canvis) supèrflua. L’empresa ha de planificar la formació dels seus col·laboradors i empleats per a complir un objectiu definit i establir els paràmetres de qualitat, eficiència i competències.

Què aportarà una formació, aquest cop sí, de qualitat?

Una formació de qualitat que aporta:

 1. Competitivitat a l’empresa.
 2. Eficiència en la producció.
 3. Satisfacció als treballadors.

Com podeu veure, aquests tres punts són bàsics per garantir l’èxit empresarial.

Amb aquesta sèrie de preguntes i respostes espero poder aclarir com funciona el sistema de bonificació per a la formació de la Fundació Tripartita. Només unes dades més:

Consultoria de Formació per Empresa garanteix cursos dissenyats exclusivament per a cada client i realitzats en el lloc i l’horari que el client especifiqui.

Com ofereix  Consultoria de Formació per Empresa CFEG Formació Bonificada per la Fundació Tripartita?

 1. Consultoria de Formació per Empresa CFEG s’ocupa de tot el procés. Des de la consulta del crèdit disponible fins a l’elaboració dels informes que li permetran bonificar-se el cost de la formació, passant pel disseny i impartició del curs.
 2. Mantindrem una reunió prèvia amb l’empresa per concretar objectius i necessitats que s’han de cobrir amb la formació.
 3. Seleccionarem al docent adequat per a aquesta acció formativa en concret.
 4. Acordarem una altra reunió sempre que sigui necessari o sempre que l’empresa així ho requereixi entre el docent i l’empresa, per concretar i afinar el temari exacte que necessiti per complir els objectius.
 5. La formació es realitzarà sempre que l’empresa ho prefereixi a les seves instal·lacions i en un horari acordat. D’aquesta manera minimitzem les molèsties de desplaçament dels treballadors i horaris incòmodes.
 6. Consultoria de Formació per Empresa CFEG aportarà sempre que sigui possible i sigui necessari, material com ordinadors portàtils i projector.
 7. Realitzarem un seguiment de qualitat de l’acció formativa periòdicament per avaluar la satisfacció de l’empresa.
 8. Els alumnes tindran, en cas de disponibilitat, d’un curs de suport en línia per reforçar els coneixement sempre que ells ho necessitin.

Consultoria de Formació per Empresa ofereix, gestiona i imparteix formació bonificada des de fa ja quinze anys. Moltes són les empreses amb les que hem treballat i volem treballar, perquè estem convençuts que el nostre sistema és l’únic que pot garantir una formació útil de veritat. Moltes empreses, són també, les que desconeixen aquest sistema.