Autònoms: quines són les despeses deduïbles?

Impostos Agència Tributaria

Perquè una despesa sigui deduïble primer ha de complir amb aquests 3 requisits :

 • Ha de ser necessària per desenvolupar la teva activitat.
 • La despesa ha d’estar justificada amb factura o un document equivalent.
 • Estar registrada als teus llibres de comptabilitat.

En quin percentatge són deduïbles aquestes despeses?

Com a norma general tots són deduïbles a l’ 100% excepte:

Les despeses relacionades amb el lloc de treball si aquest és el teu habitatge particular. El percentatge deduïble va en relació amb l’espai que utilitzes del teu habitatge per treballar i l’espai total de la vivenda.

Els despeses relacionades amb el vehicle si aquest no s’utilitza exclusivament amb fins laborals. Si també és el teu cotxe particular i el fas servir en tots dos casos el percentatge deduïble és variable en funció de l’ús, però en tot cas és des d’un 50%.

Matèries primeres

 • Programes
 • Publicitat

Per exemple, si ets dissenyador gràfic, audiovisuals o pàgines web, pots incloure la llicència de programes necessaris per desenvolupar el teu treball, la publicitat o els materials necessaris.

Lloc de treball *

 • Despeses com la llum, l’aigua
 • Despeses de neteja
 • Reformes i reparacions
 • Llicència d’obertura o obres

* El tant per cent deduïble pot variar en funció de si el teu lloc de treball és un local o el teu habitatge.

Local: en el cas que el teu lloc de treball es un local les despeses d’aquest són deduïbles a el 100%. És important que les despeses o serveis quedin reflectits en el contracte de lloguer.

Habitatge: si el teu treball es desenvolupa en el teu habitatge habitual l’%el tant per cent deduïble de les despeses dependrà del % que destinis per realitzar el teu treball. 

Per exemple, si el teu casa té 100m 2 i utilitzes 20m 2 per desenvolupar la teva feina l’import a deduir serà el 30% sobre el 20% que són els metres utilitzats

Vehicle *

 • Combustible
 • Reparacions
 • Manteniment

* El % deduïble pot variar en funció de si el teu vehicle l’utilitzes únicament per al desenvolupament de la teva activitat (100%) o també és d’ús privat (des del 50%).

Si per exemple, ets transportista i només utilitzes aquest vehicle per al teu treball pots deduir el 100%.

Si ets arquitecte i utilitzes el teu vehicle tant com per visitar els clients com per a ús personal perquè és el teu únic vehicle pots deduir un % a partir del 50%

Formació

 • Escola Oficial d’idiomes
 • Cursos de formació o màsters
 • Despeses de desplaçament a el curs
 • Material necessari per als cursos

Si ets electricista i necessites una formació per desenvolupar alguna activitat, el curs i tot el relacionat amb aquest pot ser deduït

Despeses financeres

 • Lloguer de vehicles
 • Lloguer de maquinària
 • Lloguer d’equips informàtics
 • Lloguer de sala de conferències

Si ets comercial i necessites desplaçar-te durant els teus viatges de negocis, pots llogar un vehicle i deduir la despesa

Despeses deduïbles sense factura

Bitllets de transport públic

D’aquests, pots demanar factura, que sempre és millor de cara a Hisenda. Si no la pots obtenir llavors cal compatibilitzar com despesa sense factura.

Peatges de les autopistes

Quan fas un viatge per treball i utilitzes el teu cotxe podries deduir el peatge de l’autopista

Salaris

Quan contractes a un treballador, la seva nòmina és deduïble. Compatibilitza el salari brut que percep el treballador

Despeses financeres

Comissions o interessos de préstecs que has demanat per la teva activitat.

Impostos

Ull! No tots els tributs són deduïbles, sí que ho és Impost sobre Béns Immobles (IBI) o la taxa d’escombraries en certs casos

Amortització d’inversions

Quan compres un bé d’inversió com un vehicle, maquinària o mobiliari.

Tiquets de bars i restaurants

Si no estan al teu nom, amb la llei d’autònoms de 2018 no són deduïbles.

Quota d’autònoms

Per demostrar aquesta despesa tindràs els mesos carregats al teu compte del banc

Despeses que NO ens podem deduir mai

 • Multes i sancions
 • donatius
 • IVA suportat que ja t’hagis deduït
 • Els impostos que hagis pagat

Formulari del model 130 per presentar (predeclaració)

Formulari del model 303 per presentar (predeclaració)

Programa una reunió