FORMACIÓ BONIFICADA CONTINUA

Formació continua.

 L’actual sistema de Formació Contínua bonificada ofereix una major flexibilitat i autonomia a les empreses per millorar la formació dels seus empleats amb un cost molt baix o gratuït. Encara que aquestes ho estan assimilant més a poc a poc del previst, s’espera que el seu ús s’estengui a partir de l’increment de les bonificacions. “Fundación Estatal para la Formación en el Empleo” (FUNDAE)

Què és millor ?: que una empresa “regali” 3.000 euros a la Seguretat Social, o que pugui quedar-se’ls per donar un curs  a 10 empleats?

Pot un treballador sol·licitar un permís individual de formació?

QUÈ ÉS LA FORMACIÓ CONTÍNUA BONIFICADA?

Totes les empreses que cotitzin per la contingència de Formació Professional, tenen assignats uns crèdits per a la formació dels seus treballadors.

L’import d’aquests crèdits depèn de les cotitzacions i del nombre de treballadors que tingui l’empresa i pot fer-se efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions a la Seguretat Social, una vegada realitzades les accions formatives amb els treballadors.

QUÈ ÉS LA FUNDACIÓ TRIPARTITA PER A LA FORMACIÓ EN L’OCUPACIÓ?

És un dels òrgans que componen l’estructura organitzativa i de participació institucional del subsistema de formació professional per a l’ocupació. Té caràcter tripartit i el seu patronat està constituït per l’Administració Pública i per les organitzacions empresarials i sindicals més representatives.
El seu objectiu fonamental és impulsar i difondre la formació professional per a l’ocupació entre empreses i treballadors i donar suport tècnic a l’Administració Pública.

COM PUC CONÈIXER EL CRÈDIT DE LA MEVA EMPRESA?

Aplicant al resultat el següent barem:

Sumatori de la casella 501 (TC1) de l’any anterior x 0,7%

Empreses d’1 a 5 treballadors → crèdit mínim anual de 420 € garantit.
De 6 a 9 treballadors → 100% Bonificació
De 10 a 49 treballadors → 75% Bonificació
De 50 a 249 treballadors → 60% Bonificació

CFEG amb l’objectiu d’assessorar a les empreses i entitats en la gestió de la formació bonificada.